Antwoorden Gemert Weet 2013

Antwoorden Gemert Weet 2013

Antwoorden Gemert-Weet 2013. In enkele gevallen is er een vraag niet mee genomen in de puntentelling omdat deze een fout bevatte. Eveneens zijn er enkele vragen waarop meerdere antwoorden mogelijk waren, in alle gevallen is gecontroleerd of het alternatieve antwoord ook correct was. Indien dit het geval was is dit mee genomen in de puntentelling. (maar niet genoteerd in dit document met antwoorden).