Tip van de dag

Tip:
Wijs iemand aan die de leiding neemt in het verdelen van de opdrachten.
Zorg er ook voor dat iemand tijdig begint met het invullen van de definitieve antwoorden in het antwoordenboekje. Op deze manier kun je in de gaten houden of je op schema ligt.
Het team dient tijdens de quiz bereikbaar te zijn op het e-mail adres van de teamcaptain.