Enkele vragen die wij ontvingen;

Enkele vragen die via onze Facebook binnen zijn gekomen:
Waar is de quiz?
Thuis en onderweg. Je speelt met je team op een eigen gekozen locatie. Voor een aantal opdrachten moeten een of meerdere teamleden de thuisbasis verlaten. 
Zo zijn er vragen in de quiz die vrijwel alleen te beantwoorden zijn door ter plekke iets te gaan bekijken. (mensen met een uitzonderlijk fotografisch geheugen daargelaten).
Ook zal er tijdens de avond een “geheime opdracht” zijn. Dit is een opdracht waarbij ieder team 1 afgevaardigde naar een geheime locatie moet sturen. Hij of zij zal ongeveer 1 uur lang bezig zijn met een leuke opdracht. Deze opdracht telt mee als één volledige categorie. Hier valt dus punten te verdienen.
De locatie waar de teamcaptains opdrachtenboekjes kunnen ophalen en inleveren wordt later bekend gemaakt. 


Gaat de quiz alléén over Gemert?

Nee, de quiz is opgebouwd uit vragen over uiteenlopende onderwerpen, ongeveer 20 tot 30 procent van de vragen gaat over Gemert. Zowel over vroeger als nu.
Ook zullen er vragen aan bod komen die niet te beantwoorden zijn vanuit de huiskamer. Later meer hierover.
Volgende week zetten we een lijst op de website ( www.gemert-weet.nl ) met alle teams die zich tot nu toe ingeschreven hebben.